System Elektronicznego Monitorowania Pracy

System Monitorowania Pracy i Obiegu Dokumentów SEMP

(Producent: CeBIP Sp. z o.o.  - we współpracy z A&BC)

Szanowni Klienci
Zapraszamy do skorzystania z serwisu dostępnego pod adresem
semp.e-bip.pl. Z systemu SEMP korzystają setki urzędników w Polsce, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom pragniemy publikować w tym serwisie informacje na temat zmian, poprawek, nowych wersji i możliwości najpełniejszego wykorzystania funkcji systemu. Mamy nadzieję że publikowane treści pomogą Państwu jeszcze lepiej wykorzystać potencjał naszego systemu.

„System Monitorowania Pracy i Obiegu dokumentów SEMP” przeznaczony jest dla urzędów administracji publicznej wszystkich typów (urzędów gmin, miast i powiatów).

 

Podstawowym zadaniem systemu jest wspomaganie pracy Urzędu. SEMP to równocześnie doskonałe narzędzie do monitorowania terminowości załatwiania spraw oraz realizacji zadań przez pracowników.

Oprogramowanie zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o administracji publicznej, jej wymogach oraz potrzebach. Jest zgodne z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Wspiera realizację zadań wiązanych z prawidłowym prowadzeniem teczek aktowych i spraw w Urzędzie.

Co może zyskać Urząd?

 • Eliminację tzw. „ papierowego Urzędu” na rzecz nowoczesnych rozwiązań europejskich,
 • Znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania Urzędu– gmina płaci tylko abonament,
 • Rozszerzenie na gminne jednostki organizacyjne - bezinwestycyjnie,
 • Łatwą obsługę – nie wymagający długotrwałego procesu wdrażania, uwzględniający w pełni potrzeby Urzędów,
 • Współpracę z e-Pocztą (czyli elektronicznymi skrzynkami podawczymi – import składanych na skrzynce dokumentów bezpośrednio do systemu) i dowolnymi BIP-ami,
 • Automatyczne tworzenie centralnych dzienników korespondencji wchodzącej , wychodzącej i wewnętrznej ,centralnego rejestru faktur i rachunków oraz przesyłek specjalnych - Korespondencja przychodząca do urzędu może być wprowadzona do systemu z dowolnego stanowiska. Mogą to być dokumenty zarówno w formie elektronicznej np.: doc, xls, itp., oraz zeskanowane dokumenty w formatach graficznych np.: JPG, GIF BMP. W momencie wprowadzenia korespondencji system m.in. automatycznie rejestruje datę (czas) wprowadzenia oraz identyfikator użytkownika,
 • Obsługę procesu wysyłania korespondencji (korespondencja wychodząca z urzędu) – włącznie z przygotowaniem i wydrukiem nalepek adresowych na koperty oraz wydrukiem zwrotnych potwierdzeń odbioru. Możliwe jest również przekazywanie dokonania czynności związanych z wysyłką korespondencji na inne stanowiska i sekretariaty,
 • Prowadzenie centralnej bazy dokumentów (Repozytorium Dokumentów), możliwość tworzenia folderów, przenoszenia i archiwizowania poszczególnych pism i całych katalogów,
 • Prowadzenie Książki Pocztowej,
 • Potwierdzenie odbioru przesyłki-dokumentu
 • Prowadzenie teczek aktowych i spisów spraw zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną - na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
 • Automatyczne tworzenie i na bieżąco aktualizowanie listy wszystkich interesantów i firm z którymi Urząd współpracuje- centralna baza interesantów/ podatników,
 • Możliwość monitorowania pracy Urzędu - doskonałe narzędzie kontroli terminowości realizacji spraw dla Szefów Urzędu, możliwość wydawania poleceń służbowych pracownikom,
 • Łatwą komunikację z pracownikami – poprzez wbudowany komunikator wewnętrzny.

   

Pobierz specyfikacje produktów

Zamów produkt