e-Formularze

 e-Formularze (Producent: CeBIP Sp. z o.o.  - we współpracy z A&BC)

System e-Formularze stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu tworzenia, publikacji i co najważniejsze użytkowania formularzy elektronicznych do kontaktów z obywatelem, instytucjami i wewnątrz urzędu. System spełnia wymogi najnowszych rozporządzeń MSWiA dotyczących warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w formie elektronicznej (Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej) Wynikiem działania systemu jest paczka archiwalna zgodna z rozporządzeniem MSWiA:

 

W skład systemu wchodzi:

 1. Komplet typów spraw załatwianych w Urzędzie/Starostwie - łącznie obejmuje ponad 250 typów spraw wraz z ich opisami w formie "Kart Usług" oraz wzorami formularzy stosowanymi przy ich załatwianiu (w urzędach gmin i starostwach)
 2. Karty Usług - zawierają wszystkie informacje przydatne interesantom do załatwienia sprawy w urzędzie - informacje dotyczące: podstawy prawnej, należnych opłat skarbowych, wymaganych załączników, trybu odwoławczego, są już wprowadzone i aktualizowane przez dostawcę systemu !! Połączone z systemem CeLEX.
  Uwaga: posiadanie "Kart Usług" pozwala na spełnienie obowiązku ustawowego publikowania informacji o sposobach załatwiania spraw (istnieje możliwość połączenia z dowolnym BIP-em )
 3. Dostarczane są TRZY komplety formularzy: jeden komplet w formacie *.PDF, drugi komplet w formacie *.dot. oraz trzeci w formacie xml/xsd (e-formularz).
  1. FORMAT PDF - interesant może sobie "ściągnąć" formularz na swój komputer, wydrukować na swojej drukarce, wypełnić (ręcznie), podpisać i wysłać pocztą do urzędu (ewentualnie doręczyć osobiście).
  2. FORMAT DOT - interesant może "ściągnąć" na swój komputer, wypełnić elektronicznie (wypełnia jedynie odpowiednie pola formularza) i wysłać do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. FROMULARZE ELEKTRONICZNE XML/XSD - są dostępne poprzez Internet na specjalnym serwerze formularzy, gdzie są wypełniane przez interesantów, podpisywane cyfrowo i wysyłane bezpośrednio do Urzędu (za pośrednictwem ESP i nadawca otrzymuje UPO - urzędowe poświadczenie odbioru).
 4. Katalog dostępnych formularzy jest stale rozbudowywany - wszystkie nowe formularze są dostępne dla użytkowników bez ograniczeń w ramach opłaty rocznej (w cenie produktu).
 5. Obsługa podpisu cyfrowego

 

Poprawne działania systemu zapewnia:

 • Edytor Formularzy Elektronicznych - © Microsoft Office InfoPath 2007
 • Program zarządzający "© CeBIP Forms Manager" stanowiskową bazą wzorów formularzy (zawiera opcje publikacji wzorów formularzy w lokalnym i centralnym repozytorium wzorów formularzy)
 • Lokalne Repozytorium Wzorów Formularzy "© CeBIP Forms Repository"
 • Serwis Internetowy "© CeBIP Forms Server" umożliwiający wypełnianie formularzy elektronicznych przez odbiorców i zapisanie w postaci paczki archiwalnej (na elektronicznym nośniku danych)
 • Program "© CeBIP Form Package Viewer" umożliwiajacy przeglądanie wypełnionych formularzy w trybie offline

Możliwość zamówienia samych szablonów formularzy w PDF i DOT bez formularzy elektronicznych. Komplet bez problemu można wykorzystać na stronach BIP-a!! (można je podpiąć w sekcji INFORMACJI O SPOSOBACH ZAŁATWIANIA SPRAW). Wysoka jakość i poziom merytoryczny zapewniają uzyskanie poprawy obsługi interesantów.

Lista procedur dla gminy   Lista procedur dla starostwa powiatowego    

Przykładowe formularze:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości  
2. Informacja w sprawie podatku leśnego  
3. Wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  

UWAGA: Napisy we wzorach w kolorze niebieskim oznaczają że dane pola podlegają personalizacji – czyli urząd sam może określić jakiego typu dane się w nich znajdą (logo urzędu, dane teleadresowe).

Przykładowe karty informacyjne

1. Podatek od nieruchomości  
2. Podatek leśny  
3. Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  

 

 

Pobierz specyfikacje produktów

Zamów produkt