e-Urząd

 E-Urząd (Producent: CeBIP Sp. z o.o.  - we współpracy z A&BC)

Zintegrowany system dwukierunkowej komunikacji z Urzędem

Systemem „E-Urząd” można objąć URZĄD wraz z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Niemniej jednak należy obiektywnie stwierdzić, że jest to system dość kosztowny , a ponadto jego wdrożenie wymaga poświęcenia odpowiedniej ilości czasu (konfiguracja poszczególnych elementów, wprowadzanie danych, szkolenia pracowników, konsultacje merytoryczne, itd.).

Jest to system, który stworzony został w odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie urzędów. System obecnie jest oferowany na  WARUNKACH SPECJALNYCH.

Przygotowane rozwiązanie oparte jest na istniejącym systemie „E-Gmina”, z tym że przeznaczony jest do obsługi jedynie urzędu, zamiast pełnego systemu obiegu dokumentów jest E-Kancelaria oraz wyłączone są te opcje systemu, które nie są bezpośrednio związane z załatwianiem spraw przez Internet. Uwaga: System „E-Urząd” może być w dowolnym momencie rozbudowany do pełnej wersji „E-Gmina”(z zaliczeniem ceny zapłaconej za E-Urząd).

Cena  systemu „E-Urząd” została ustalona na poziomie bardzo konkurencyjnym, do zaakceptowania dla każdego urzędu , nawet dla najmniej zasobnych urzędów gmin. Jednocześnie oferowane oprogramowanie jest na najwyższym poziomie i spełnia wszystkie standardy – możecie się o tym Państwo sami przekonać, wystarczy wejść na stronę
http://cebip.pl/egmina/cebip/ gdzie jest umieszczona demonstracyjna wersja systemu.

 System e-Urząd pozwala w pełni wywiązać się z obowiązków nałożonych na urzędy administracji publicznej, zgodnie z licznymi przepisami o informatyzacji. Oferujemy rozwiązanie kompletne, bardzo nowoczesne, sprawdzone w innych urzędach, proste w obsłudze, dobrze działające, dostosowane do faktycznych  potrzeb i możliwości finansowych urzędu. W skład systemu e-Urząd wchodzą następujące moduły:

  • Serwer Elektronicznych Formularzy (publikowanie e-formularzy na www, wypełnianie i podpisywanie przez Interesantów, podpisywanie cyfrowo, wysyłanie do Urzędu);
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza z modułem bezpieczeństwa HSM (odbieranie formularzy z serwera, wystawianie nadawcy Urzędowego Poświadczenia Odbioru, przesyłanie dokumentu w postaci elektronicznej do e-Kancelarii – istnieje możliwość połączenia z dowolnym systemem obiegu dokumentów posiadanym przez Urząd, przy pomocy udostępnionych WebServices);
  • System doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej (doręczanie dokumentów w postaci elektronicznej z Urzędu do dowolnych adresatów zewnętrznych;
  • e-Kancelaria (przyjmowanie dokumentów w postaci elektronicznej z elektronicznej skrzynki podawczej, wysyłanie dokumentów na zewnątrz w postaci elektronicznej, dodatkowo posiada wszystkie funkcjonalności typowe dla systemów obiegu dokumentów);
  • Moduł umozliwiający składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz jego weryfikowanie za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

 

Funkcjonalności systemu E-Urząd są  zgodne z wymogami określonymi w przepisach dotyczących informatyzacji, w tym w szczególności wynikającymi z przepisów:

  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) - dotyczy wysyłania pism DO URZĘDU;
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) - dotyczy wysyłania pism Z URZEDU;

jak również z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Pobierz specyfikacje produktów

Zamów produkt